Ambulanse i ratownicy na zabezpieczeniu medycznym

Ratownicy Medyczni oraz Ambulanse po zabezpieczeniu medycznym na Hipodromie w Sopocie

Ratownicy Medyczni oraz Ambulanse po zabezpieczeniu medycznym na Hipodromie w Sopocie