Prywatna karetka pogotowia

Nord Ambulanse świadczy usługi transportu medycznego w kraju i za granicą. Jedną z nich jest prywatna karetka pogotowia jako alternatywa dla tych państwowych. Korzystają z niej przede wszystkim opiekunowie osób, które mogą wymagać częstego zaopatrywania medycznego w domu, niekwalifikującego się do przyjazdu konwencjonalnych służb.

Jak działa prywatna karetka pogotowia?

Jest to prywatny transport medyczny – w zespole podróżuje nie tylko kierowca, ale również ratownik, który zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy, a także doraźnie diagnozuje. W razie potrzeby, gdy konieczna może być hospitalizacja, prywatne karetki pogotowia przewożą pacjenta do wybranego szpitala, gdzie przekazuje się go lekarzom. Należy podkreślić, iż osoby pracujące w Nord Ambulanse posiadają wszelkie kwalifikacje do diagnozowania i ratowania życia, realizując je w sferze niepublicznej.

W jakich sytuacjach można skorzystać z prywatnej karetki?

Należy pamiętać, że korzystanie z ogólnodostępnego numeru alarmowego dozwolone jest tylko w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Prywatna karetka pogotowia wykonuje zadania, które nie zawsze można przypisać do tej definicji. Można z niej skorzystać w przypadku pacjenta unieruchomionego, dla którego konieczny jest dojazd służb medycznych na miejsce, na przykład w celu stwierdzenia konieczności hospitalizacji, czy przeprowadzenia czynności ratowniczych w chwilowym kryzysie.

Prywatna karetka jako sposób na pełną opiekę nad bliskimi

Nord Ambulanse to sposób na to, aby zapewnić pacjentom komfort dostępu do usług medycznych w każdej sytuacji. Prywatna karetka pogotowia może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku osób trwale unieruchomionych lub niepełnosprawnych, nad którymi opieka wymaga stałej czujności z opcją wezwania specjalistycznych służb medycznych w dowolnej chwili. Tym samym sprawowanie nad nimi pieczy nie musi wymagać posiadania odpowiednich kwalifikacji ratowniczych. Transport Nord Ambulanse jest dostępny 24/7 pod odpowiednim numerem telefonu.