Zabezpieczenia medyczne oraz obstawy medyczne imprez masowych

Zabezpieczenia medyczne to kolejny punkt w naszej ofercie. Podjęliśmy stałą współpracę z organizatorami różnego rodzaju wydarzeń społeczno – kulturalnych i sportowych. Oferujemy kompleksową opiekę medyczną realizowaną przez profesjonalny zespół medyczny.

Organizując imprezę masową należy zapewnić bezpieczeństwo jej uczestnikom. Przepisy prawa nakładają na organizatora szereg obowiązków (więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj). Poniżej znajdziesz garść informacji, które pomogą w organizacji bezpiecznej imprezy.

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej – podstawowe informacje

Zabezpieczenie medyczne to połączone działanie organizatora imprezy i zespołu ratownictwa medycznego, którego celem jest zapewnienie opieki medycznej uczestnikom wydarzenia.

Dobrze, aby podstawową wiedzę medyczną posiadały również pozostałe służby zabezpieczające imprezę. Będzie to stanowiło doskonałe wsparcie dla działań zespołu medycznego. Najlepiej, aby ich pracownicy posiadali umiejętności pozwalające na:

  • ocenę stanu zdrowia osoby poszkodowanej,
  • udrożnienie dróg oddechowych,
  • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
  • wykonanie czynności z zakresu bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

 

Zespoł medyczny zabezpiecza imprezę masową

Kiedy wydarzenie staje się imprezą masową?

Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych za podstawowe kryterium przyjmujemy ilość uczestników wydarzenia. Jest to odpowiednio:

  • w przypadku imprezy plenerowej – ponad 1000 uczestników
  • w przypadku imprezy odbywającej się w budynku- ponad 300 uczestników

Status imprezy masowej nakłada na organizatora imprezy szereg dodatkowych wymogów dlatego doradzamy, aby odpowiednio wcześniej je przeanalizować. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące kwalifikacji twojej imprezy skontaktuj się z nami.  

Zaplecze medyczne na imprezie masowej

Podstawowym czynnikiem, który jest brany pod uwagę przy organizacji zaplecza medycznego jest liczba uczestników imprezy oraz obszar, na którym odbywa się wydarzenie. Warunki terenowe to kolejny istotny czynnik. Służby, które organizują zaplecze medyczne imprezy muszą sprawnie docierać do poszkodowanych.

Specyfika imprez sprawia, że działające zespoły medyczne muszą być gotowe na każdą ewentualność. Obecnie jednym z najbardziej narastających problemów podczas imprez masowych jest  stosowanie narkotyków i środków psychoaktywnych.  Zażywanie różnych rodzajów wspomnianych substancji i ich łączenie np. z alkoholem sprawia, że personel zabezpieczający imprezę musi posiadać wiedzę, która pozwoli na szybkie zidentyfikowanie objawów oraz skuteczną pomoc medyczną.

Co zyskujesz podejmując współpracę z Nord Ambulanse?

Od wielu lat zabezpieczamy imprezy masowe o różnej wielkości. Sprawdź nasze referencje, które otrzymaliśmy od zadowolonych klientów. Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb oraz wielkości imprezy.