Zlecenie transportu

  Dane pacjenta

  Dane płatnika

  Informacje o transporcie

  Adres odbioru pacjenta

  Adres docelowy


  Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa transportu medycznego ambulansem wraz z załogą, oferowana Zlecającemu przez NORD AMBULANSE za cenę podaną w ofercie. Warunkiem rezerwacji usługi transportu medycznego jest przesłanie niniejszego zlecenia oraz potwierdzenia płatności mailem na kontakt@nordambulanse.pl

  Opłaty za anulowanie rezerwacji:

  Do 72h przed wyjazdem zespołu -30%, 72h - 24h przed wyjazdem -50%, mniej niż 24h lub "no show" to -100%. Wszystkie zmiany harmonogramu lub planu podróży muszą być potwierdzone pisemnie przez Zlecającego i mogą wpłynąć na zmianę ceny.