Zlecenie transportu

Dane pacjenta

Dane płatnika

Informacje o transporcie

Adres odbioru pacjenta

Adres docelowy


Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa transportu medycznego ambulansem wraz z załogą, oferowana Zlecającemu przez NORD AMBULANSE za cenę podaną w ofercie. Warunkiem rezerwacji usługi transportu medycznego jest przesłanie niniejszego zlecenia oraz potwierdzenia płatności mailem na kontakt@nordambulanse.pl

Opłaty za anulowanie rezerwacji:

Do 72h przed wyjazdem zespołu -30%, 72h - 24h przed wyjazdem -50%, mniej niż 24h lub "no show" to -100%. Wszystkie zmiany harmonogramu lub planu podróży muszą być potwierdzone pisemnie przez Zlecającego i mogą wpłynąć na zmianę ceny.